Oikarainen, Taito: Vanttauksen Pyytömiehet ry 50-vuotta

Esitetty metsästysseuran 50-vuotsijuhlissa 27.10.2012 Viirin seurakuntasalilla

Arvoisat kutsuvieraat, maanomistajat , hyvät ystävät

50 vuotta on todellakin kulunut siitä hetkestä, jolloin Halla-ahojen pirtissä  syntysanansa saanut ja Erkki Leppäsen nimeämä  seura Vanttauksen Pyytömiehet sai alkunsa. 30-vuotisjuhlia vietimme aikanaan, nyt kun vuosia on karttunut 50, on juhlinnan aika ja on aihetta hieman katsoa, mitä vuosien varrella on tapahtunut ja mitä saatu aikaan.

Viimeisen 20-vuoden jaksolla on seuran puheenjohtajana toiminut  Veikko Ollonen  12 vuotta, Markku Vaarala , Jukka Långstedt ja Taisto Jaatinen  kukin  2 vuotta,  ja  v. 2009 alkaen Pasi Nurmela. Sihteereinä ovat puurtaneet Heikki Ollonen ja Jaana Vuopala. Rhy:n hallituksessa on vaikuttanut Taito Oikarainen.

Pilkkikilpailupuolella v. 93 oli vilkas, järjestimme mm. Lapin kalamiespiirin mestaruuspilkit esikisoineen  Alajärvellä. Kuusi vuotta myöhemmin vastaavat kilpailut pidettiin Vanttausjärvellä , osanottajia oli n. 320 , isäntäväki oli vieraskorea, vain naiset 55 v joukkuekilpailussa ylsivät hopealle. Lappi-cupin   ja muita yleisiä pilkkikilpailuja pidettiin  myös useita, osanottajia 70-80 pilkkijää. Maaottelukarsintoja järjestettiin ja niin myös iltapilkkejä Alajärvellä.

Peräti  sm-tason kilpailuihin päästiin huhtikuussa 2001, saimme järjestettäväksi  SM-kiiskipilkkikilpailut Vuoskujärvellä, tunnetulla kiiskirikkaalla  vedellä. Oli aurinkoinen, lämmin kevätilma, järjestelyt pelasivat ja tietkin pysyivät ajokuntoisena alkavasta kelirikosta huolimatta. Kilpailun johtajana toimi Veikko Ollonen ja pääsihteerinä Jaana Vuopala.

Kemijoki-taimenta uisteltiin, mateita pilkittiin, pidettiin kalaruoka- ja katiskantekokursseja ja verkkoja pauloitettiin.    Kalajaoston johtajana näinä vilkkaina vuosina on  toiminut  Airi Kuusela.

Kaikenlaista ammuntaan liittyvää toimintaa on järjestetty ahkerasti ja säännöllisesti. SML:n Lapin piirin hirvenhiihtojen sm-katsastuskilpailuja  on pidetty Viirillä melkein joka toinen vuosi. 1996 kilpailluissa oli 111 osanottajaa , loppukaudesta osanottajamäärä hiipui  60-75  paikkeille. Rhy:n mestaruuskilpailuja  sekä hirvenhiihdossa että metsästysammunnoissakin on järjestetty.

Vanttauksen Pyytömiehet omistaa yhdessä  5 muun seuran kanssa Pekkalan ampumaradan. Sen kehittämisessä ja käyttämisessä Pyytömiehet ovat olleet kantavimpina voimina. Sauli Marjeta, Pentti Koskiniemi, Esa Vuopala , Niilo Noro  ja monet muut seuramme jäsenet ovat vaivojaan säästämättä osallistuneet rakentamiseen, kilpailuihin, koeammuntoihin ja harjoituksiin, ja olinpa minäkin peräti 25 vuotta radan sihteeri  ja  rahastonhoitaja.

Merkittävimpänä hankkeena oli  kauden aikana vanhan toimistorakennuksen purkaminen ja  uuden rakentaminen. Viimeiset  SML:n Lapin piirin metsästysammuntojen karsintakilpailut on Pekkalassa pidetty 2001, osanottajia oli 48.

Ampumataidon ylläpitämiseksi seuran jäsenet ovat ahkerasti osallistuneet harjoitusammuntoihin. Syksyisin järjestetämme 10-12  harjoitustilaisuutta, osallistujia voi olla kerrallaan yli 10.

Elokuussa 93 ja 96 järjestimme rhy:n metsästysammuntojen mestaruuskilpailut.  Joukkuemestaruudet aikaisemmassa kisassa olivat Pyytömiesten heiniä ja jälkimmäisessä Yleisen sarjan haulikossa saimme kolmoisvoiton  joukkueella Esa Vuopala, Pentti Koskiniemi ja Arto Sääskilahti.

Riistanhoitotöitä olemme tehneet säännöllisesti. Riistapeltoja on n. 7 kohteessa, näkyvimpänä Koivikkoniemen riistapellot, jotka ovat myös riistapolun esittelykohteina. Riistapolun juhlalliset avajaiset vietettiin syksyllä -95. Lainaus v. 94 toimintakertomuksesta: Koivikkoniemeen kylvettiin kauraa, rehurapsia ja syysruista. Porot söivät rapsin  ja rukiin  pääosiltaan ja kaurahalme jäi jokseenkin hyödyntämättä. Satalle kylvettiin ohraa, kauraa ja rapsia, ohra ei kelvannut edes vesilinnuillekaan,  kaura ja rapsi katosivat parempiin suihin. Seuraavana vuona riistapelto aidattiin sähköpaimenella ja purettiin viikkoa ennen jahtikautta ja satokin kelpasi edellisvuotta paremmin.

v. 96 sorvattiin pönttöjä telkille 50 kpl ja saman verran pienemmille linnuille. Sattajärven pöntöt n. 30 kpl huollettiin, niin kuin jo kymmeninä vuosina aikaisemminkin.

Pienpetopyyntiä on harrastettu ja seura on tukenut pyytäjiä pienellä korvauksella.  Esim v. 96 saatiin 34 kettua  ja 31 minkkiä.

Riistakolmioiden jäljet ja poikueet on laskettu säännöllisesti.

Kansalaisopiston  ja rhy:n avustuksella olemme pitäneet useita metsästäjätutkintoon  valmentavia kursseja  ja metsästäjätutkintoja Pirttikoskella  ja Yläkemijoen koululla, osanottajia on ollut liki 30.

HIRVI

Hirvilupien hakumenettelyssä siirryttiin v. 92 yhteishakuun, siinä oli mukana 7 Yläkemijokivarren metsästysseuraa. Yhteishaun johtajaksi valittiin Taito Oikarainen, vuodesta  2003 Esa Vuopala on hoitanut tätä vastuunalaista virkaa.

Sääolosuhteiltaan v. 92 oli poikkeuksellinen. Olosuhteet tulivat raskaiksi. lokakuun toisena viikonloppuna lunta oli niin paljon, ettei auraamattomille sivuteille ollut autolla asiaa, marraskuun alussa pitikin ottaa jo sivakat kulkuneuvoiksi ja metsästys oli ajoittain saamatonta. Ahkerasti kuitenkin metsästettiin, itsekin olin poissa kahden kuukauden jahdin aikana vain 3-4 päivää. 23 luvasta jäi käyttämättä vain yksi vasan lupa.

v. 94 lupia oli 14. Viljo Ruokanen ampui ison hirven, lihapaino 313 kg .

Hirvilupamäärissä pohjanoteeraus on vuodelta  -97, lupia saatiin 6 ja seuraavana vuona yksi enemmän. Miksi päädyttiin näin pieneen  verotukseen? Maa- ja metsätalousministeriö oli huolissaan alhaisesta hirvimäärästä ja lähetteli paimenkirjeitään silloiselle riistanhoitopiirille ja vaati pikaista hirvikannan nostoa tavoitetiheyteen.  Ja tämähän toteutettiin  taitamattomasti ja vahingollisesti. Rhy haki 350 hirven kaatolupaa, piiri myönsi 250.  Seuraavana vuona  rhy saa 350 lupaa, Pellon rhy paheksuu moista lupien nostoa. Riistanhoitopiiri toteaa, ettei hirvien metsille aiheuttamat vahingot ole ongelma.  Ongelma siitä muodostui kuitenkin hyvin äkkiä. v. 99 todettiin mlk:n alueella 2,8 milj. markan taimistovahingot, 960 ha. Vuonna 2000 vahingot nousevat jo 1200 ha ja 2.7 milj. mk. Vuotta myöhemmin metsästyslain tarkoittama siedettävä vahinkotaso taimistoille  ylittyy jo kolmantena peräkkäisenä vuotena vähintään kymmenkertaiseksi.

Tästä kaikesta voi perustellusti sanoa, että osaamista ja tietämystä hirvistä ei ole, eikä varsinkaan  päätäjien eli  riistaviranomaisten taholla.

Hirvenpyyntiin jouduttiin jo tammikuussa v.2002, jolloin viranomaistehtävänä ammuttiin salametsästäjän haavoittama  kaksoisvasoja kantava emähirvi Vanttauskoskella.  Hyvin suorittamamme esitutkinnan ansiosta poliisilla olikin helppo työ saada salametsästäjä edesvastuuseen. Saman vuoden syksyllä  saimme ison uroshirven Taiton ampumana saaliiksi Satalta, lihapaino 307 kg, jota ei sovi epäillä, punnituksessa käytettiin uutta vaakaa.

Seurasi vuosi 2006. Kaatolupia oli ennätyksellisen paljon, 64. Joulukuun alussa kaikki luvat oli käytetty. Tämä oli ahkerien ja osaavien metsästäjien ja toimivien ja sitkaiden koirien ansiosta. Varsinainen  puurtaja  ja onnistuja  oli Esa Elonen 14 hirvenkaadollaan. Esa Vuopala kipsijalkaisenakin  teki ansiokkaasti töitä metsästyksen eteen ja monet muut nimeltä mainitsemattomat ahkeroivat onnistuneeseen lopputulokseen. Kymmenvuotiskaudella 2002-11 ammuttiin yht. 438 hirveä. Metsästäjillä oli siis ” killin ” päivät, tosin olihan se pyynti ajoittain jo hyvinkin töisevää.

Eittäin harvoin metsästys ei  suju kympin arvoisesti, niinpä 2001 kertomuksessa todettiin metsästyksen olleen ajoittain ”tuhertamista”, ja perinteisten hirvisaaliin kuljetusmuotojen lisäksi harrastettiin  myös ”hirven uittoa”.

Vuoden 2000 toim.kertomuksessa mainitaan: Simo Eskola kaatoi hienosti naarashirven  Kolukankaan tien päähän . Hirvikoira Joonas oli Simon kanssa erimieltä hirven omistuksesta, mutta hyvin siihenkin sopu löytyi. Erinomainen asia on, että osaavien hirvikoirien kasvatus on yhä useamman metsästäjän sydämen asia. Jaana ja Esa Vuopalan jämy on saavuttanut käyttövalion arvon.  Koirametsästyksestä on tullut hallitsevin metsästysmuoto  ja gps-paikantimet ovat tuoneet  tehokkuutta  ja muuttaneet metsästyksen luonnetta.

Hirvenhaukkukokeiden tuomarina on toiminut Esa Vuopala, Arto Sääskilahti, Tapani Elonen ja Jarmo Kähkönen.

Hirvien metsästyksen kiinnostavuudesta kertoo se, että meillä  metsästykseen on osallistunut n. 50 metsästäjää.

Seuramme jäsen Martti Ollonen  kunnostautui karhun kaadossa v. 2009. Toisen hän sai kotikulmille Kivaloon  Markku Nevalan koiran haukkuun  ja toisen Tervolalaisten haavoittaman karhun Tervolan puolelle. Vuotta aikaisemmin Martti ampui Sallan kairoilla kaksi karhua oman koiran haukkuun.

Tässäpä tämä historiikki sitten olikin, paljon on jäänyt kertomatta ja monet ansioituneet mainitsematta, mutta aikaa ei tämän pitempiin porinointiin ole.

Lopuksi haluan vielä sanoa, että metsästysseuratoimintaa  ehkä usein ajatellaan itsestäänselvyytenä, sellainen pitää kylällä olla. Mutta usein jää huomaamatta  ja arvostamatta että seuratoiminta vaatii tekijöitä, vastuunkantajia ja työtä ja ahkeruutta. Sanoisimpa, että metsästysharratuksen mahdollisuus kylällä lisää viihtymistä ja lisää muuttohalukkuutta paikkakunnalle. Seuran tehtävänä on turvata metsästysharrastuksen säilyminen  ja lisääminen . Tässä Vanttauksen Pyytömiehet on onnistunut. Avainasemassa ovat tietysti myös maanomistajat, joiden myönteisellä  asenteella harrastuksemme on mahdollista.

Kiitokset kaikille teille, jotka olette edesauttaneet seuran toimintaa näinä vuosikymmeninä!

 

Onnistunut hirviseurue

Onnistunut hirviseurue

 

1 kommentti

  Trackbacks

  1. Ylä-Kemijoen historia | ylakemijoenhistoria

  Vastaa

  Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

  WordPress.com-logo

  Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

  Google photo

  Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

  Twitter-kuva

  Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

  Facebook-kuva

  Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

  Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

  %d bloggers like this: